Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor

Kristin og Lene tar videreutdanning i Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor ved Høgskolen i Molde.
Videreutdanningen har fokus på ledelse av innovasjonsprosesser og bruk av tjenestedesign; herunder brukerinvolvering, verktøy og ledelse av endringsprosesser. Sentralt i studiet er endringsarbeid i praksis, og i løpet av studietiden skal studentene skal stå for og gjennomføre en innovasjonsprosess med bruk av ulike verktøy på en arbeidsplass. 
 
Våre medarbeidere er en del av det først kullet på kurset. Casen de jobber med gjennom kurset er «Hvordan kan vi forbedre opplevelsen innvandrere får når de kommer til Norge?» Dette er særdeles aktuelt med tanke på det som skjer i Europa for tiden.
Foredragsholdere er bl.a. Pedro Janeiro (Head of Business Design, Novabase, Portugal) og Kaja Misvær Kistorp (Manager av DOT – Design for Offentlige Tjenester, Norge).
 
Top