God brukskvalitet i digitale sammenhengende tjenester. HFS vant oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet!

Det er et mål at offentlige tjenester oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Alle skal ha en god brukeropplevelse når de benytter digitale tjenester fra offentlig sektor. Gevinstene ved digitalisering av forvaltningen kan ikke realiseres uten at brukerne benytter de tjenestene som tilbys digitalt. Offentlige tjenester må derfor svare på brukernes behov, og ha god brukskvalitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å undersøke hva som kjennetegner god brukskvalitet i sammenhengende tjenester. HFS vil se på hvordan brukskvalitet er løst i ulike eksisterende tjenester – og gi oversikt over beste praksis på området.

Top